کوتاه بد از مدت ها

نمی دانم چه کردم؟

درست بود یا غلط!

چقدر بد است . این ندانستن.

چقدر بدم! چقدر؟........... خیلی 

خیلی خیلی؟

بازهم نمی دانم

اما یک چیز را خیلی خوب می دانم: این ندانستن خیلی بد است.

به قول امروزی ها:

ندانستن خــــــــــــــــــــــــر  است.

/ 0 نظر / 90 بازدید