یادداشت های یک دیوانه

در تنهائی ام خط خطی می کنم تا...اینجا یک دل برای خودش حرف میزند

مرداد 94
1 پست
دی 92
1 پست
شهریور 92
1 پست
تیر 92
2 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
1 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
2 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
2 پست
شهریور 89
1 پست
خرداد 89
2 پست
اسفند 88
4 پست
بهمن 88
4 پست
دی 88
4 پست
آذر 88
7 پست
آبان 88
7 پست
مهر 88
10 پست
شهریور 88
7 پست
مرداد 88
4 پست
خرداد 88
1 پست
بهمن 87
1 پست
آذر 87
1 پست
آبان 87
1 پست
مهر 87
7 پست
شهریور 87
4 پست
درد_و_دل
25 پست
یار
1 پست
متفرقه
10 پست
ایران
1 پست
مولانا
1 پست
طنز
9 پست
سفر
1 پست
شعر
7 پست
هنر
2 پست
ساز
2 پست
موسیقی
2 پست
سه_تار
1 پست