به گزارش خبر گزاری...؟

ایران سومین جشن ملی خود را برگزار کرد

این جشن که به واسطه خود کفایی ایران در تولید روح آنی (آخوند) برگزار شد مهمانان ویژهای داشت

سخنگوی این مراسم اعلام کرد که پیش از این ما مجبور به واردات آخوند از افغانستان،پاکستان،و مخصوصا عراق (در این جا آقای .... و تنی چند از روسای داد گستری سالن را ترک گفتند) بودیم این یکی از مراحل استراتژی بیگانگان  برای بر هم زدن این مراسم بود اما با تدبیر و درایت سخنران و تشویق حاضران این توطئه بی ثمر ماند (نمی دانم چرا تمامی آن کسانی که سخنران را تشویق می کردند را قبلا هم دیده بودم، بماند)

سخنران ادامه داد: ما به کمک این دولت خدمت گزار(........) و ..... دوستانه.......علیرغم تمام تحریم ها، به خود کفایی در تولید این محصول ناب رسیدیم که می توان آنرا در مصارف مختلف سیاسی ، اقتصادی(قابل توجه ا.ب)،نظامی،اجتماعی،دانشگاهی،ارشادی،حقوقی،قضایی،اطلاعاتیو ...همه جا (انگشتام خسته شد از بس تایپ کردم خلاصه گفتم همه جا) مصرف کرد.

در حاشیه این جشن سخنگوی دولت اعلام کرد ایران به زودی این محصول را جهانی خواهد کرد و صادرات آن را به نقاط مختلف جهان (و فضا) آغاز خواهد نمود.