سلام من یه عذر خواهی بزرگ به همتون بده کارم مدتی در سفر بودم و سترسی به اینترنت نداشتم که ه روز کنم فقط از طریق موبایلم تونستم کامنت ها رو جواب بدم.

سال نو همه مبارک با بهترین آرزو های دنیا برای شما.

خیلی دلم براتون تنگ شده بود خاک پای همتونم. دوست دارتون.

به زودی به روز می کنم امیدوارم سرتون رو درد نیارم با نوشته هام